Феникс и Дракон. Противоборство и единство между небето и земята, духа и тялото. Слабостта е нужна, за да открием силата си. В страха, страстта, тъгата, вината, гнева и потиснатостта ни се крие силата на духа ни! Психотерапията ни дава възможност да постигнем силата си!

Искаш ли да развиеш потенциала си? Искаш ли да превърнеш страха си в сила? Да трансформираш паниката, хипохондрията, натрапчивостите си в спокойна решимост? Довери се на екипа на терапевтична общност "Феникс"!Фениксът или жар птицата символизират способността за използване на направените грешки, на слабостите, трудностите и проблемите за личностово израстване, развитие на потенциала и себеактуализация!

Терапевтична общност "Феникс" (Кликни, за да видиш оригиналния сайт)

Работя в колаборация с терапевтичната общност. Когато е нужно, постигането на част от психотерапевтичните цели може да бъде осъществено в общността, осигуряваща интензивна психотерапия и социално взаимодействие в защитена емпатична среда на любящо приемане и приятелско взаимодействие! Програмата предлага дву или три седмична интензивна и успешна програма за терапия на долуизброените р-ва! Цените за участие в програмата са символични! Живеете като на хотел, получавате шест часа на ден интензивна психотерапия и 24 часа на ден структурирана вътрешна и външна работа по личността ви, насочена към реално постигане на щастието ви!

Терапевтична общност "Феникс" в продължение на 10г. специализира в терапията на зависимости (дрога, алкохол, хазарт, никотин, сексуални зависимости, порнохолизъм и интернет зависимост и др.). Психотерапевтичната общност вече отваря врати и за терапия на тревожни, хранителни, сексуални и личностови разстройства!

Постъпването за интензивна терапия в терапевтичната общност става по взаимна ваша и моя преценка, като продължение на личната терапия и част от цялостната ви промяна! 

Терапевтична общност “Феникс” е професионална психотерапевтична програма за лечение на социална тревожност, паническо разстройство, обсесивно компулсивно р-во, тревожна депресия, хипохондрия, личностови разстройства, анорексия, булимия, сексуални разстройства и зависимост, зависимост от психоактивни вещества и алкохол, хазартна зависимост, интернет зависимост, никотинова зависимост и др.

 Ние разглеждаме психоемоционалния проблем като взаимодействие на цялостната личност в социалното и функциониране. Ето защо дефинираме психотерапията като цялостна промяна на начина на живот и личностно израстване. Това се постига чрез пълно потапяне на резидента в дейностите в терапевтичната общност.

Терапевтична общност "Феникс" предлага дву или три седмична програма за терапия на тревожни разстройства. Програмата включва:

- Шест ( 6 ) часа психотерапия на ден, разпределени в групи за когнитивна, психоаналитична психотерапия, конфронтационна група, група фокусирана в цел, социални умения и др.

Нашият терапевтичен подход се основава на разбирането за терапевтичната общност като метод:

  • Йерархична структура. Йерархичната структура осигурява цел и значение на изкачването на резидентите в йерархията. Всяко преминаване в по-горна позиция е свързано с повече отговорности и нови възможности за учене
  • Възпитателен процес. Това е изградена система за подкрепа на позитивното и даване на негативна реакция спрямо нежеланото поведение на резидентие
  • Групата с нейните установени правила, култура и очаквания
  • Приложение на когнитивно-поведенческата терапия
  • Приложение на психоаналитична терапия и др.

Ключов елемент от програмата е изготвянето на индивидуален терапевтичен план за всеки резидент. Той се изготвя от резидента съвместно с член на персонала чрез индивидуално консултиране, групата за цели, попълване на бланки за цели.

Цена за един ден престой: 40лв.

Възможна е отстъпка от цената, по договаряне с ръководителя на общността! В цената са включени храна и хотел!

Програма Терапевтична общност “Феникс” е основана в с. Бракьовци, общ. Годеч, през 2001 г. с подкрепата на Сороптимист, Обединени холандски фондации и Департамент за международно развитие към Посолство на Англия. През 2002г., след работно посещение на програма KETEA в Гърция бе разкрита и програма за ресоциализация.

През 2002г. терапевтична общност “Феникс” бе приета за член на Асоциацията на Терапевтичните Общности (АТО). През 2003г. “Феникс” покри европейските критерии за професионална практика и бе приета за пълноправен член на Европейската Федерация на Терапевтичните Общности (ЕФТО).

Израз на висока оценка е продължаващото от 2003г. участие на “Феникс” в европейска експертна работна група по стандартите за добра практика в областта на терапевтичните общности - Community of Communities – A Quality Network of Therapeutic Communities, Royal College of Psychiatrists, London.