Страхът е нормално адаптивно състояние, присъщо на всеки организъм - докато не се превърне в болестен ирационален ужас! Хипнотерапията води човека в осъзнаването на скритите причини за страха му. След изграждането на терапевтичен мост на доверие, спокойствие и сигурност, пациентът се учи в присъствието на опората на приятелската личност на терапевта да намери собствения си вътрешен център на сигурност и самоувереност!

Ключът към преодоляване на страха е не борбата с него или бягството от него, а смелото изправяне очи в очи с най-дълбокото му преживяване и откритото му посрещане, при което водени от вътрешния си център на смелост и самоувереност в присъствието на опората на терапевта - неговото впрягане и сублимиране. Така неговата сила се извлича и от ужас той се превръща в неутрална творческа енергия и радост, тласкащи инициативността и мотивацията ни за успех!
 Фобиите са част от по-широката група на тревожните разстройства. Основният проблем при тях е силният ирационален СТРАХ.

 Социална фобия

Страхът от публични изяви, от мнението на хората, от провал в очите на хората.

Агорафобия

Страх от открити пространства и/ или страх от пребиваване всред тълпи. Страх от липсата на възможност за бързото и сигурно завръщане в убежището на дома.


Специфични фобии

Това са фобии, ограничени до страх от специфични ситуации или обекти: близост до определени животни, височини, летене със самолет, тъмнина, гръмотевици, ядене на определени храни, зъболечение, кръв и рани, заразяване с болест като рак, спин и др. Специфичните фобии са многобройни, като общото между тях е присъствието на силна тревожност и страх, които могат да прераснат в паническа атака в близост с обекта или ситуацията от които се страхуваме.


Хипнотерапия на фобиите

Опитът на практиците в областта на менталното здраве говори, че най-ефективното лечение при страхови състояния е хипнотерапията.
   Терапията включва кратък анализ и когнитивно реструктуриране. Важен и незаменим елемент в успешната психотерапия на страховите състояния е установяване на позитивна терапевтична връзка на доверие между пациента и терапевта. 

    Основният фокус при психотерапията на фобичните състояния е:

- психоемоционалната хабитуация при конфронтиране с образа на обекта или ситуацията при която се изпитва страх в атмосферата на доверие, дълбока релаксация и водена визуализация и постепенното повишаване на толеранса към източника на страха.
- поведенческа конфронтация с източника на страха в присъствието на опората на личността на терапевта и създадената дълбока връзка на доверие и сигурност.


Важно: Лечението на фобии чрез хипнотерапия и НЛП води до 90% успеваемост в рамките на 6- 24 терапевтични сесии.