В мозъка на човек с ОКР се получава порочен кръг между усилията му да се противопостави на натрапчивостите си, задействането на тревожността и процедурната му памет (навик), между орбиталната фронтална кора, лимбичната система, базалните ганглии и др. Колкото повече човекът се противопоставя на натрапчивите мисли борейки се с или бягайки от тях, толкова по-обсебващи стават те и съответно ритуалните защити по-компулсивни.


Изследванията с мозъчно сканиране показват, че терапията променя мозъчното функциониране - невронните връзки, вериги и биохимия - зад психичната и емоционална промяна стоят конкретни мозъчни промени.
Статия за обсесивно компулсивното разстройство и хипохондрията

Натрапчива невроза
е по-широко разпространеното наименование на невротичното обсесивно компулсивно разстройство (ОКР). В превод на български: обсебващо принуждаващо разстройство. Обсесиите се явяват натрапчивите мисли и съпътстващите ги тревожно агресивни емоционални състояния. Компулсиите са натрапчивите действия, ритуали.Статистика

Изследванията показват, че приблизително 75-80% от хората, които мотивирано и систематично участват в хипнотерапия, водена от успешен терапевт, постигат значително облекчаване на техните натрапчивости.

Кога процентът на успех е по малък?

Когато пациентът няма достатъчно високо ниво на мотивация, твърда воля за работа и упоритост; когато има несериозно отношение към терапията - закъснява за терапевтичните сесии, пропуска ги, разчита единствено на работата в кабинета без изпълняване на домашните задания дадени от терапевта, прекратява предсрочно терапията, съмнява се...


Кооперация и равнопоставеност

    Терапията е преди всичко ... здрава работа - изисква се пълна кооперация от страна на пациента, интензивно участие на неговата воля, интелект и съзнание, дисциплина! Хипнотерапията изисква постоянство и висока мотивация от страна както на психотерапевта, но и на пациента. Терапевтът и пациентът са в равностойна позиция на партньори, работещи заедно за постигането на обща цел - излекуване.  Практически, крайният успех силно корелира с нивото на мотивация на пациента. Това прави хипнотерапията интензивна и изискваща усилия, но реално действена и успешна. При работа с ОКР от пациента е изисквано да застане лице в лице със страховете си. Използва се техниката "Излагане и предотвратяване на отговор" по отношение на натрапчивите мисли и действия. Най-силният вариант на тази техника - наводняването, води до бързо подобряване в емоционалното състояние, до обезстрашаване. Но пак казвам, терапията не предлага захарни бонбони, а работа и изисква задействане на смелостта и честно безкомпромисно изправяне очи в очи срещу ... себе си. 

В работата с обсесивно компулсивното разстройство е нормално напрежението в пациента да се повиши и за известно време състоянието му може дори да се влоши. Това е нормална част от лечението - мозъчно-психичните механизми, които предизвикват натрапчивостите биват конфронтирани в процеса на погасяването им е възможно те да се "борят за живота си". Важно е да се продължи - това предопределя крайния положителен резултат. Метафорично изразено: макар и на моменти да горчи, хипнотерапията е високо ефективно лекарство.

Голяма част от терапията извършва самият пациент между терапевтичните сесии, в реалния си живот, като прилага наученото в терапията!


Как именно протича терапията?

1) Анализ - проследяват се зловредните познавателни сценарии: схеми, правила, автоматични мисли, тяхната роля в пораждането и поддържането на ОКР, залагането им в ранните години. Дезадаптивните ментални модели се структурират експлицитно в схематичен/ табличен вид, което спомага конкретизирането на осъзнаването им.

2) Реструктуриране - дезадаптивните модели биват осъзнавани, "разбити" с помощта на разума и положителното мислене.

3) Поведенчески/ хипно методи - в състояние на хипноза човек е учен да промени емоционалната си настройка, отношението си към натрапчивите мисли и съпътстващите ги емоции. Борбата с тях/ бягството от тях биват прекратявани, като човек се учи да пребивава в тях смело приемайки ги. Така тревожността и натрапчивата им сила намаляват. Човек се учи да предотвратява отговора на тревожността си чрез натрапчиви ритуали, да издържа на тази тревожност установявайки, че така тя се разтваря и нуждата от ритуали изчезва.

4) Медитация - при медитацията човек се "издига над себе си", вижда собствените си мисли, емоции и поведение от една по-висока гледна точка. Тази дисоциираност му позволява да се откъсне от вплетеността си в натрапчивостите и да ги овладее. Медитацията се прилага при по-напреднал етап от терапията.