Терапията на генерализираното тревожно разстройство води страдащия през скалите и урвите на собствените му несъзнавани дебри, помага му в процеса на идентифициране и неутрализиране на дивите зверове на страховете му, клопките на несъзнаваните му убеждения и емоционални му навици. Терапията учи човека с генерализирана тревожност как да използва водовъртежите и буйните реки на маладаптивните си несъзнавани сценарии така, че да ги канализира в устойчивото, смело, естествено и радостно функциониране на цялостната си личност (Селф, висш АЗ).

Основни инструменти в работата по реструктуриране на психо-емоционалния живот на страдащия от генерализирана тревожност са анализът и съпътстващия го инсайт и осъзнаване, както и дълбоката медитация и релаксация, при които се реизгражда прекъснатата връзка с вътрешната хармония и красотата на естественото присъствие на духа!

 Генерализирана тревожност

Генерализираната тревожност
за разлика от другите страхови разстройства не е фиксирана към никой конкретен обект или ситуация, а е "плаваща"  от  един към друг външен локус, като основният и фокус е самото вътрешно емоционално състоние на ирационална завишена тревожност.

Третирането на генерализираната тревожност е по-продължително и изискващо както от страна на терапевта, така и на пациента.


Терапевтичните линии, по които се работи при генерализираното тревожно разстройство са:

- продължителен дълбинен анализ (когнитивен мониторинг) и постепенното осъзнаване на сублиминалните психични матрици, причиняващи състоянието.

- когнитивно реструктуриране - замяна на анализираните и осъзнати дезадаптивни мисловни убеждения и сценарии с позитивни и адаптивни такива.

- афективно реструктуриране - директна работа по десензитизацията, съзнателното преживяване на страха и "впрягането" на енергията му в съзидателна креативност.


Важен елемент тук е осъществяването на дълбока терапевтична  връзка на доверие и сигурност и  така нареченият позитивен пренос. При генерализираната тревожност терапевтичната интервенция е по-фундаментална, а когнитивното реструктуриране се осъществява на по-дълбинно ниво. Решаващ фактор е мотивацията и упоритата систематична съвместна работа на терапевта и пациента, които водят до цялостна позитивна промяна и изграждане на стабилна връзка с интрапсихичния център на спокойствие, радост и хармония.


-
Прогресивна мускулна релаксация - съзнателно дълбоко свързване между съзнанието и тялото

- Холотропно/ Ребъртинг дишане - холотропното дишане е издържала проверката на времето техника (бхастрика пранаяма), използвана в кундалини йога и взаимствана от съвременната психотерапия. При нея се освобождават телесните и психоемоционални блокажи и напрежения, катарзисно се възстановяват, преживяват и трансформират болезнени конфликти и травми от детството и дори от собственото раждане и пренатален период.

- Дихателни упражнения - поредица от мощно релаксиращи и свалящи стреса  дихателни техники.

- Медитация (Майндфулнес) - преоткриване на автентичния вътрешен център, зрителят наблюдател на жизнения ни епизод.

 - От голяма важност в процеса на терапевтична промяна е и самият начин на живот - интензивният всекидневен спорт буквално изгаря отделения от тялото адреналин. Хранителните добавки, такива като магнезий, съдържащи прекурсор на триптофана и др. също могат да послужат като чудесен контекст на хипнотерапията. 

- Библиотерапия - подходящата литература силно фасилитира процеса на справяне с и канализиране на тервожността, на сублимирането и до една по-широка и обхватна визия на всяка ежедневна ситуация.