Аз мога да те накарам да се чувстваш спокоен и щастлив!

Преодоляването на страха става не чрез борбата срещу него или бягството от него - такъв подход единствено го подхранва и усилва! Нужно е човек смело да застане очи в очи срещу страха си, без да бяга и без да се бори от него! Така посрещайки го, в присъствието на присъствието на духа си, самият страх от страха изчезва, а страховото преживяване се редуцира до самата си същност - неутрална енергия! Човек бива учен да използва тази неутрална сила като творчески двигател, заряд на вдъхновение, психоемоционален, професионален и социален просперитет!
 Според изследванията на когнитивната наука страхът се дължи на:


Амигдалата (бадемовидното тяло) в лимбичнта система на мозъка е биологичният процесор, задействащ страха. При увреждане на амигдалата изчезва както страхът, така и способността да се разпознават страховите реакции в другите. Колкото и привлекателно да звучи, това не е най-адаптивната еволюционно и социално ситуация. Страхът има своето достойно място в психофизичния ни организъм докато е в норма.

Генетични предразположености - установено е, че темпераментови черти като тревожност и невротичност, характеризиращи се със завишено страхово присъствие, се предават генетично.

Предродово образование - деветте месеца развитие на плода в утробата на майката са решаващи за залагане на базисните черти на бъдещия човек. При често, продължително и с висока интензивност преживяване на страх от майката по време на бременността, биохимично в плода се предават стресовите хормони, което води до специфично сформиране на централната нервна система с повишена страхова сензитивност и емоционална лабилност.

Ранни години - авторитарният свръхизискващ родителски стил, насилието през детските години способстват за оформяне на характерови черти свързани със завишено преживяване на страх и неговият брат близнак - агресията.

Кондициониране - повторното свързване на неутрални стимули с преживяване на страх, стрес и болка. Колкото по-често се повтарят стимулите и по-силна е преживяваната болка и стрес, толкова по-силен е кондиционираният страх.

Възможност за контрол - установено е експериментално, че при наличието на възможност за някаква степен на контрол над стресовия/ болков стимул, страхът намалява, както и обратното.

Учене на страх чрез наблюдение - при липсата на директно преживяване на болкови и стресови стимули, но наблюдение на преживяването им при други лица. Наблюдението може да бъде "на живо" или медийно - чрез телевизията, филмите и пр. - за мозъка ни няма разлика между информацията приемана "на живо" и тази от съвременните информационни средства.


Хипнотерапия при страховите неврози

Страхът е основният проблем при повечето от невротичните разстройства - тревожни разстройства: генерализирана тревожност, паник атаки, агорафобия, социална фобия, специфични фобии, натрапчивости (обсесивно компулсивно р-во); Страхът е силно присъстващ и в депресията, заекването, пониженото и променливо настроение, сексуалните проблеми и хранителните разстройства.

Ето някои от методиките, с които хипнотерапията преодолява страха:

- Излагане (exposure) на страховите стимули, което води до десензитизацията и погасяването на страха. Зад метода стои богато подкрепление от научни експерименти. В началото терапията се практикува под формата на водена визуализация, а впоследствие "на живо", в реална среда. Принципът в метода е неутралният стимул, първоначално кондициониран със страхово/ болезнено преживяване да бъде изпитван повторяемо с прогресиращо намаляване на страховата кондиция.

- Когнитивен мониторинг и реструктуриране - чрез серия от специфични въпроси в структуриран вид се достига до базовите несъзнавани когнитивни схеми, сублиминално пораждащи страховите преживявания. Пациентът е воден в осъзнаването и замяна на когнитивните схеми (комплекси) с адаптивни такива.


Хипнотерапията има над деветдесет процентна успеваемост при работа с тревожни разстройства и страхови проблеми!