Семейното консултиране и терапия изискват достатъчна опитност на психотерапевта в индивидуалната психотерапия, тъй като се работи с по-голямо количество информация и с често напрегната интеракция между партньорите! Психотерапевтът изследва взаимодействието между индивидуалните ви психики, стреми се да ви посочи ненужните ингредиенти на характера ви в общата семейна система и начините за смекчаването им! От вас, семейните партньори, се изисква готовност за съдействие и промяна - на ненужните вярвания, емоции и поведения!
В сигурната атмосфера на присъствието на психотерапвта и в контекста на собственото си желание за компромис и промяна, можете да споделите помежду си най-интимните си и дълбоки страхове, желания, очаквания и изисквания към партньора си. Терапевтът ще води процеса на осъзнаване положителното във връзката ви и премахване на отрицателното. Но - знайте, че за да стане това, е нужно да сте готови да премахнете евентуалните психични плевели, ригидни вярвания от собственото си съзнание - и двамата! И вие, съпругът, но и вие, съпругата! Колкото и простичко да звучи, в крайна сметка, отвъд психологическите системи и теории, решаваща е ЛЮБОВТА ! А истинската любов не е любов заради, а любов въпреки! Любов като състояние на съзнанието, любов като принцип, която включвайки здравия разум, но надхвърляйки го, обича безусловно! Психотерапията ви помага да стъпите на фундамента на здравия разум, да почистите бурените в психичната си градина, така че да можете по-ясно да се погледнете и с нежност и прошка да прегърнете половинката си! А когато е нужно и твърдо, но спокойно да изисквате нужното внимание или поведение - ако е реално липсващата съставка в семейството ви. Психотерапията ви помага да разчистите психичните плевели от семейната си градина и да разрешите през така освободеното синьо небе на свободното ви общуване да проникне слънцето на любовта ви! Една зряла любов, която вече не е само страст, но и грижа, отговорност, нежност и прошка, компромис и готовност за жертви!

Стремете се към Онзи, Който дава Живот, като единствено неизменно и реално нещо. Влезе ли тази Реалност във вас, всичко придобивате. Напусне ли ви, всичко изгубвате. Това е Правото учение, това е Правият път в Живота. Спрете ли се под сянката на някой човек, да търсите отдих и разхлада при него, вие сте изгубени. Сенките могат да дадат отдих и разхлада за два-три часа, но не и за цял живот. Човек човека не може да ощастливи. Бог в човека може да направи и жената, и мъжа щастливи, но човек – никога. Има една половина, която може да направи и мъжа, и жената щастливи, но тя не е на земята. – “Как можем да бъдем щастливи?” – Като се обърнете към Бога. (Беинса Дуно)
Четвърти, пети и шести ред отгоре надолу в картинката весело-метафорично онагледяват процеса на промяна в семейната психотерапия! :)

Семейна терапия

От началото на 80-тте години на миналия век когнитивната теория и терапия навлизат активно в полето на системната теория и семейната терапия! Когнитивната семейна терапия използва елементи и понятия от системната теория, такива като кръговия семеен процес, триангулациите, семейните системи и субсистеми, граници, правила и др., но внася своя уникален привкус! Например, отхвърля основната презумпция на системната фамилна теория за кръгово мислене извън причинно следствените логически връзки! Кръгово, да, но причинно следствено и логически проследимо мислене! Всяко мислене е причинно следствено - дори тогава, когато не успяваме да следваме релациите между причините и следствията им. Може да се каже, че когнитивно поведенческата семейна терапия представлява брак между класическата системна семейна терапия и мощните и конкретни методи на когнитивната терапия. Един брак, в който се черпи най-доброто и от двата подхода.

За успешната си работа в семейната терапия благодаря на идеите на Джефри Йънг, Франк Датилио, Носрат Песешкиян, Боян Страхилов, Ричард Бандлър и др.! Благодаря и на собствената си способност за осъществяване на дистантни дълбинни аналогии между коровите структури на психотерапевтичните идейни насоки на споменатите личности.


Семейната терапия изследва взаимодействието между личните когнитивни схеми на всеки от фамилните членове, нежду които съществува конфликт. Всеки семеен член несъзнавано следва базисни убеждения и вярвания за семейното функциониране, заложени му през ранните му години от родителския му семеен модел и възпитателен стил, както и от медиите и социалната среда през по-късните му години.

Фамилните схеми включват:

- вярвания - убеждения/ модели за начина, по който индивидът си мисли, че трябва да функционира семейството. Вярванията са активни психични конструкти, към чиято субективна реалност личността се старае да нагоди обективната реалност.

  Вярвания/ убеждения за

* взаимодействие
* разпределение на труда
* справяне с конфликти
* граници и лично пространство
* връзки с хора извън семейството - семеен ПР
* Точност, порядък, справедливост или владеене на хаоса
* Чистота
* Подчинение и доминиране
* Учтивост, любезност в и извън семейството и честност, откритост
* Честност/ откритост или прикритост и интриги - любезност, дипломация
* Вярност - физическа, емоционална, духовна - разбирания за нея. Граници на верността. Затворен и отворен брак.
* Фокус в постижения, планиране и цели на всяка цена или фокус в процеса
* Пестеливост или "широки пръсти"
* Парите - общи или лични
* Благонадеждност и взаимно разчитане
* Любов, внимание, време отделяно на другия - до каква степен, колко и как?
* Степен на търпимост и нагаждане
* Следване на модел, учене и гъвкавост или инат
* Сексуалност, нежност - колко, как, къде, сексуална дистанция, студ или гушкавост...
* Контакт, проксемика - емоционален и телесен контакт и степен на близост
* Вяра, религия или научна скептика - съвместимост

Нива на общуване и съвместимост

- Духовно - откритост за непознатото
- Когнитивно (ментално) - ум, интереси, цели
- Афективно (емоционално)
- Поведение, бит, ежедневни поведенчески взаимодействия (често зад конфликтите тук се крият противоречия от по-горните нива)


Експлорацията на фамилните схеми на семейните партньори и тяхното взаимодействие става както чрез директни когнитивни техники, изследващи психиката "тук и сега", така и чрез анализ на ранните години, на родителските стилове на възпитание и убежденията за семейството, заложени в биографичните социални взаимодействия и медийни внушения.


 
Една обща скелетна структура на когнитивната семейна терапия би могла да изглежда така:

- Осъзнаване на наличието на проблем в семейното функциониране.
- Мотивация за промяна, готовност за безпристрастен поглед над себе си и партньора.
- Оценка на връзката - анализ на фамилните схеми на партньорите и тяхното взаимодействие.
- Когнитивно реструктуриране, рефрейминг. Работа с автоматичните мисли/ когнитивни изкривявания, произтичащи от личните фамилни схеми.
- Психодраматични техники - огледало, двойник, размяна на ролите, магически магазин, влизане в роли...
- Действия по промяна - планиране и конкретни поведенчески стъпки, фокусирани в решение на семейния конфликт, стъпки въздействащи върху когницията на участниците в семейния кръг.
- Домашни задания по промяна.
Секс, Любов, биохимия, настроение и семейни взаимоотношения

За това каква е ролята на секса в любовта и любовта в секса в семейните отношения, за радостта или фрустрацията от общуването с партньора и свързаната с употребта на секса биохимия може да прочетете в тези книги:

- Трансперсонална психология. Свещена сексуалност - автор Орлин Баев

- Мир между чаршафите - автор Марния Робинсън

- Култивиране на мъжката полова енергия - автор Мантак Чиа
- Култивиране на женската сексуална енергия - автор Мантак Чиа


Каква е връзката между секса и любовта? А между секса и духовността? На тези въпроси отговаря в книгите си Михаил Иванов, ученик на българския мъдрец Петър Дънов:

- Любов и сексуалност, част I
- Любов и сексуалност, част II

 
Ето някои форми на партньорство (по Носрат Песешкиян):

Партньорството като:

- Съюз - обединение срещу тегобите на света, икономически съюз, емоционален съюз, морален съюз срещу хорското мнение, съюз даващ сигурност при работата за обща цел...

- На всяка цена - спазване на традицията, подчинение на мнението на родителските семейства и обществото. Семейно оковаване на всяка цена. Следване на дълга на традицията, родителските очаквания и т.н.

- Избавление - бягство от трудностите на  родителското семейство. Често след време избягваните, но интернализирани родителски характери, конфликти и поведения се проявяват в собственото семейство.

- Двоен сляп опит - партньорите са привлечени един към друг от несъзнаваните си схеми. Получава се "кликване", разгаряне на привличащо влюбване. Когато проекцията на влюбването отмине, се осъзнава в по-голяма степен реалната личност на партньора.

- Менторска помощ - например при отношенията между млад индивид от мъжки или женски пол и зрял такъв, по-възрастен. Получава се несъзнавано заместване на майката/ бащата с любовник/ ца или съпруг/а. Когато покровителствуваната личност израстне емоционално, се появява нужда от промяна в отношението и поведението и на ментора. Ако това не се случи, има опасност от разпад на връзката!

- Сделка - много разпространена и често устойчива форма на партньорство, основаваща се на постигането на взаимно изгодни цели и интереси! Поради липсата на илюзиите, диктувани от несъзнаваните идеалистични разбирания за семено функциониране, личността на партньора бива приемана адекватно реалистично и в по-голяма степен такава, каквато е.

- Наука - трудно постижими опити за научен психоаналитичен поглед на собственото семейно функциониране - обикновено частичен, изкривен, пристрастен и манипулативен.

- Учтивост и благодарност - поради несъзнаваните си схеми за изкривено получаване на щастие през нагаждането към "важния' друг, личността встъпва в партньорски взаимоотношения като начин за изказване на благодарността си - чрез секс, угаждане, подчинение. Трудно казване на "НЕ". Могат да бъдат задоволявани родителски очаквания или собствените вътрешни интроекти на тези очаквания. 

- Желана мечта - изключително имагинерна форма на партньорство, в която изборът на половинка във връзката се прави в следствие на проективната идентификация, проецираща определени романтични очаквания върху партньора и очакването те да се случват. Ако личността не бъде анализирана и не осъзнае психодинамиката на случващото се, конфликтите и желанието за разделяне са сигурни!

- Разтоварване и задоволяване на нагона - партньорът, обикновено от мъжки пол, встъпва в партньорството, намирайки в него сигурно според него място за периодично и постоянно задоволяване на нагона. Очакванията за връзката са нереалистично свързани единствено с разбирането за взаимоотношенията като носещи удоволствие, но не и отговорност и грижа.

- Сигурност, защита, равновесие - човек вкопчва емоционално недиференцираната си и несигурно привързана личност в тази на партньора, поставяйки му свръхвисоки изисквания за внимание, грижа, присъствие, близост, отдаденост и емоционално вплитане. Губи се персоналната независимост и здрава проксемика - дистанция, лично пространство. Вкопчването, което в началото на връзката се харесва от партньора, с течение на времето натежава... Когато патньорът поиска лично пространство и здраво увеличаване на емоционалната и поведенческа дистанция, вкопченият партньор често реагира с психосоматизирана болест, която цели задържане, сближаване.

Собственост - партньорът се преживява като сигурно присъстваща собственост, винаги на разположение на прищевките на личността.