Буда, истината, парите и живота

Буда имал много ученици и между тях всякакви - веднъж при него дошъл един негов ученик - състоятелен бизнесмен, собственик на много предприятия и дейности - той се проснал по очи пред Учителя си и се замолил горещо:
- Учителю, моля те, разреши ми да раздам всичкото си богатство на бедните, за да мога да те следвам и да медитирам, да постигна освобождение и да служа на Дхарма. Буда му казал:
- Твоето сърце е чисто, твоята мисия в живота е да намериш Дхарма в ежедневните си обязаности, когато мъдро разпределяш благата и осигуряваш препитание на мнозина, като бъдеш добър управител на имуществата, но не негов собственик.

Като чул това, друг ученик на Буда възмутено попитал Учителя си:

- Учителю, виж мен, аз нямам нищо, но само едно наметало и просешка тояжка, но ти въпреки това винаги ме укоряваш в притежаване на твърде много земни тежести!!! Защо на другия ученик позволяваш да притежава всичко това имущество, а мен постоянно укоряваш?

- Ти нямаш нищо в ръцете си, но ума и сърцето ти са препълнени с желания, алчност и привързаност, а другият ученик има всичко, но е свободен от привързаност към него и единствената му цел е просветление и служене на другите!

Дълъг живот, голямо богатство, много синове

Докато Яо разглеждал забележителностите на Хуа, граничният страж го познал и се приближил с думите:

- О, Мъдрецо! Благословен да си! Дълъг живот за Мъдреца!

- Замълчи! – казал Яо.

- Нека Мъдрецът има много богатства!

- Замълчи!

- Нека има много синове!

- Замълчи!

- Как така? – попитал граничният страж. – Дълъг живот, голямо богатство, много синове са това, което всеки иска. Защо ти не ги искаш?

- Много синове – казал Яо – означават много тревоги. Голямо богатство означава големи грижи. Дълголетие означава дълго страдание в житейски беди. Всичко това пречи на усъвършенстването на Добродетелта. Затова не го искам.

- Преди – отвърнал граничният страж – те мислех за мъдрец. Сега виждам, че си просто благороден мъж. Когато Небесата ти пращат синове, положително са предвидили занятие за тях. Ако имаш много синове и те имат своите занятия, за какво трябва да се тревожиш? Ако притежаваш голямо богатство и го делиш с другите, какви грижи можеш да имаш? А колкото до дълголетието... Мъдрецът си намира подслон като пъдпъдък – без тревоги и борби. Той получава храна като новоизлюпено пиле от поддържащия всичко Път на Небето. Той преминава през живота като птица в полет, без да остави и следа. Когато империята следва Пътя, той участва в разцвета й. Когато тя загуби Пътя, той се оттегля и усъвършенства своята Добродетел. След много години доволен живот напуска този свят и яхва белите облаци. Никакви злини не го постигат. Свободен е от нещастия. Какви беди е изстрадал?

С това граничният страж се обърнал и си тръгнал. Яо го последвал.

- Почакай! – извикал той. – Искам да попитам...

- О, върви си! – отвърнал граничният страж 

 
 
 
 

Адрес на кабинета: София, ул. "Коломан"1, административна сграда на комплекс "Славия", под хотел "Шампион", стая 302. Мястото е лесно достъпно от всички локации на столицата и гарантира налично паркомясто. 


 
Ценa за консултация/ сесия (60 мин.): 70 лв.
 
 

 
 
 

Забележка: Честотата на провеждане на консултациите зависи от всеки индивидуален случай! Обичайно консултацията е една седмично, но в случай на нужда, за определен период, два пъти.  Когато състоянието позволява, средната продължителност на терапията варира между 12-24 сесии. При цялостна, преобразуваща характерови черти насоченост, минималният срок е една година. При личностови разстройства (характеропатии), една и половина, две и повече години. Когато е необходимо, терапията може да продължи дългосрочно.

Градацията на личната психотерапия преминава в трансформиращата сила на груповата динамика - всяка сряда от 19 до 22ч. в кабинета ми се провежда група. Два пъти годишно  се организират три дневни тематични работилници. За повече информация, виж тук.
ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Постоянно работно време: 10ч. - 19ч.


 Тел: 0887114646Записването става с предварителна уговорка по телефона! Удобно време за приемане на обажданията ви за записване: 8.30-10 а.м.
 
Задължителни предварителни условия за прием:
 
- Прочитане на съответните статии от блога ми: http://orlinbaev.blogspot.com
- Реална готовност за целева характерова промяна, вече вложена имплицитно в преживяваното състояние.
- За всички потенциални клиенти, като предварително условие по създаване на терапевтичен синхрон и качествена взаимна връзка на доверие и откритост, силно препоръчвам гледането на тези мои телевизионни говорения (клик) и слушането на тези мои аудио сесии хипноза и невро лингвистично програмиране.