Бизнес коучингът ви помага да определите ясно приоритетите си, да ги приземите до реална цел. Цел, в която да се съсредоточите, да я направите още по-конкретно изпълнима, в реален контекст, с реални помощници и ресурси. Цел, която да заживее във вас и от неясна и многопосочна, да бъде фокусирана в определима, количествено измерима и с малки стъпки действително постижима! Реална цел, реални стъпки, реални резултати! Да постигаш своите цели значи да постигаш своите цели!

Персоналният бизнес коучинг е насочен към теб, мениджърът, собственикът, управителят или изпълнителният директор на фирмата/ предприятието! Коучът ти помага да отсееш неясните и "въздушни кули" цели и да се насочиш към действени, малки стъпки по пътя ти към по-голямата, но също конкретна и реално постижима цел!

Богат - беден

Водещи тренингите: Орлин Баев и Дора Прангаджийска, психолози

В бизнес тренингите използваме елементи от фокусирания в решения, психотелесния, когнитивно - поведенческия и нлп подходи, в дизайн, предназначен за конкретния екип, спрямо поставените цели.

Фокусът е към целеполагане на конкретни цели, планиране и поведенческа, "пипнима" промяна на конкретното бъдеще - с малки, изпълними стъпки, в реален контекст и с конкретни ресурси! - Бизнес тренинги: тийм билдинг, мотивационни тренинги, фирмени уъркшопи
- Бизнес Коучинг: персонален коучинг на вас, фирмения мениджър
- Изход от фирмени проблеми: персонален коучинг
- Лайф коучинг - целенасочено консултиране при житейски превратности: обективни и субективни
- Разрешаване на междуличностови конфликти в екипа
- Консултиране
и психотерапия
Какво е фокус към решения?

Представете си - какво би се случило, ако вместо да анализирате случващите се проблеми, започнете да анализирате необходимите решения? Тази проста и уникална промяна в начина на работа може да бъде прилагана към цялото многообразие от нужди – от лични трудности и екипно изграждане до цялостна корпоративна стратегия. Фокусирането в ресурси и решения е основано на многогодишен опит и е доказало своята ефективност при разработване на ефективни стратегии за бъдещето. При практиката се следват прости практически правила като:
• Прави повече от това, което върши работа
• Ако нещо не върши работа, използвай друго
• Не поправяй нещо, което не е развалено
• Промените са неизбежни и следват своя естествен ритъм
• Малките промени водят до големи промени


Нашият опит показва, че този иновативен подход е силно приложим при решаването на лични проблеми, обучение и мотивиране на персонал, коучинг, изграждане на лидерски умения, подобряване на екипния дух, управление на стреса и др. Чрез него се стимулират ресурси и генерират промени, които допринасят за добри и стабилни във времето резултати. Когато използват този, ориентиран към ресурси и решения метод, хората са по-съпричастни към общите дейности и по-бързо постигат поставените цели.
Ние хората живеем в проблемно-фокусирано и проблемно-мислещо общество. Отдадени на всекидневието, сякаш съвсем естествено искаме да изследваме проблемите "в дълбочина" и да говорим за миналото. Опитваме се да "откриваме" разнородни и "съществени" причини за феномените, които се случват около нас. Търсим обяснения за собствено успокоение: защо нещата са се развили по един или по друг начин. И докато следваме тази "логика", онова което най-често правим е да подкрепяме и развиваме своите проблеми.

Бизнес консултирането е насочено към търсене на възможности, способности, умения и компетентности приложими в бъдещето. Ние развиваме и подкрепяме подобна стратегия, и вярваме, че можем да бъдем полезни, без да се налага да "ровим" в проблемите на всяка цена. Работата, насочена към анализ на проблеми може и да има смисъл, но преминаването от техния анализ към фокус върху решенията е подобно на желанието да се наслаждаваме на изяществото и отделните детайли от една картина, вместо да търсим дефекти по нейната рамка.


Целеполагане и целепостигане!


Цел

Целта, за да бъде постижима, е нужно да бъде "приземена" от идеационното ниво на мечтата, за да стане SMART ! Думичката SMART освен в актуалното си значение на УМНА цел, в случая е акроним:

S - Specific
M - Measurable
A - Achievable
R - Realistic
T - Timely

Или в български превод:

Конкретна
Измерима
Постижима
Реалистична
Навременна

Формулирайте положително целта си; Поставете я в контекст; Изразете я с конкретни, сетивни термини; Изберете цел, която да можете да изпълните; Преценете честно какви ще са последиците от постигането на тази цел; Изберете си стойностна цел


Формулирайте положително целта си

Мозъкът работи така, че когато формулирането на една цел е отрицателно, ефектът обикновено е тъкмо обратен. Не – „не искам бъда беден”, а „искам да бъда богат”. Не „не трябва да се страхувам повече”, а „ще бъда смел!”

Онова, което занимава мислите ни, волно или неволно се превръща в поведение и реалност. За да разберете какво не искате, трябва да си го представите и да го почувствате. Умът използва тези образи и чувства за даденост и неизбежно ги осъществява. Ако кажете на някого да не мисли за левия си крак, той просто трябва да мисли за него, за да знае за какво да не мисли. Или: "Не мисли за розов слон на жълти райета, който сега ти се усмихва!"...  Когато се страхувате от нещо, отричате го и мислено не го желаете, го преживявате в реалния си живот.


Какво искам?

Да знаеш какво искаш е рядко срещано явление. Изберете ясна и конкретна цел, която действително желаете и на която сте готови да се отдадете и следвате със сърце, душа и тяло.

Поставете я в контекст – приземете я в реални условия:
- Кога, къде и с кого искате да получите този резултат?
- Искате ли този резултат през цялото време или е само моментна приумица?
- Колко време ви е нужно за да постигнете целта си?
- Сигурен ли съм че искам това?
- Какво ще стане когато постигна резултат?
- Какво всъщност искам?
- С какво ще се промени животът ми, когато постигна целта си?


Изразете целта си ясно, в конкретни сетивни образи

Всичко създадено в света около нас, в началото е било само мисъл в нечие съзнание!


Изберете реално постижима цел

Съобразете се с реалните си възможности, с реалната ситуация!

Постигането на цели означава да постигаш своите цели!Запитайте се

- Какво ще правя, за да постигна тази цел?
- Може ли нещо да ми попречи да постигна тази цел?
- Мога ли да поема отговорностите и промените в ръцете си и да се справя?
- Как да постигна целта си?
- Как виждам себе си в процеса на постигане?
- Какви възможности (ресурси) имам, за да постигна целта си?
- Нужна ли ми е помощ?
- Каква част от постигането на целта е в моите ръце?
- Кога очаквам да постигна целта си?
- Кога започвам да работя по нейната реализация?


Изберете си стойностна за вас цел

Изберете си цел, която е важна и желана от вас самите, а не за другите. Свържете се с дълбоките стремежи на съществото си и дългосрочните си житейски цели. Използвайте интуицията си!


Създайте си план на действие

Представете си ясно стъпките които трябва да направите, за да постигнете целта си! Напишете ги. Разбийте плана си на подпланове с последователни по-малки цели и модел за осъществяването им стъпка по стъпка, които да ви водят към главната цел!

Мотивация

Можете да постигнете значима цел единствено ако имате решителна воля, силна мотивация, непреклонен огнен стремеж към постигането и, постоянство, упоритост, последователност, мощен устрем, който да не се спира пред трудностите!


Действие

Когато имате ясен план, ясно съзнание какво искате да постигнете, защо го искате и как да го направите, когато сте изпълнени със силна мотивация, решимост и огнен стремеж към постигане на целта си, тогава ви остава само едно: Действие! Действие, действие, действие! За да осъществите желаното на практика, трябва да въплътите целта си в реалност!

Човек сам е творец на съдбата си!!!