По каквито и причини да сме развили зависимост, биохимичните процеси пораждащи психоемоционална обсебеност от жаждата за дрога са толкова силни, че помитат рационалната когниция и неминуемо водят до личностови и в социалната комуникация отрицателни  промени!
Ключът при справянето със зависимостта е мотивацията - емоционална и когнитивна! Мотивацията за живот, за промяна, за бъдеще, за поемане на живота в собствените ръце! 


Прикован от страстта

По долните статии и записи на хипноза държа да прочетеш и слушаш, като задължително условие за работата ни по трансформация на зависимостта ни:

1) Трансформация на страстта в радостна свободна воля. Ключов подход, отношение и конкретни стъпки при преодоляване на зависимости - 1, теория
2) Трансформация на зависимости 2 - практика
3) Лечение и психотерапия на мастурбация и порно зависимост. 
4) Бесове грешного монаха Серафима - разказ
5) Хипноза при звисимости 1
6) Хипноза при зависимости 2

Зависимостта в човешкия организъм се диктува от процеса на възнаграждение в лимбичната система, в зоната, пораждаща примитивните емоции, такива като страх и агресия, страст, удоволствие, сексуално привличане и нагон, хранителния драйв и т.н. В еоните на развитие на човешкото тяло, еволюцията е имала нужда от сигурен механизъм, който да осигури продължаването на съществуването на вида ни. Човек има вродени импулси, които го тласкат към удоволствието от храната, секса, към власт в социалните процеси, карат го да се стреми към удовлетворяване на удоволствието и да бяга от болката. Химическите вещества на наркотиците засягат именно този най-интимен механизъм. Приемането на дозата стимулант се идентифицира от ядрата на септума в мозъка на човека като действие, водещо до по-пълно задоволяване на прокреиращите либидно-сексуални функции, както и като действие, задоволяващо хранителния глад или получаване на внимание и власт в социума - с две думи - засегнат е ключовият стремеж за получаване на удоволстве. Засегнат е в самата му биохимична основа, директно. Действието на дрогите е аналогично на това на храненето, секса, получаването на удоволствие по различни начини, които мозъкът ни регистрира като позитивни за продължаването на рода. И точно тук древният механизъм на старите ни мозъчни структури, предназначен да предпази и увековечи рода ни, изиграва лоша шега на човека, дръзнал да посегне към дрогата. Човек започва да приема дрога съзнателно или по подражание, често поради невежество относно действието и, а нерядко поради определени особености на възпитанието в ранните си години. Но, каквато и да е причината, ако продължи, в него на биохимично, хормонално, медиаторно и психично ниво протичат процеси, които водят до жестока химическа и емоционално – когнитивна зависимост. Когато приеме дозата, в мозъка на човека се покачва драстично трансмитерът допамин. Това се преживява подобно на сексуален оргазъм, който обаче трае по-продължително и е по-мощен. Както и при сексуалния акт, приемането на храна или удоволствието от обществената значимост и получаването на внимание, се отделят ендорфини и енкефалини, носещи радост и еуфория. Но това не трае дълго. Скоро се отделя Cyclic adenosine monophosphate(cAMP), който активира протеина CREB (cAMP response element binding), явяващ се транслиращ фактор за медиатора динорфин, който спира отделянето на допамин и инхибира цикъла на удоволственото възнаграждение. На емоционално когнитивно ниво този процес се преживява като депресия, анхедония (потиснато настроение), отчаяние, липса на енергия, безсъние и т.н. При продължителната употреба на веществото или извършване на действието, което предизвиква този процес, спирането на стимуланта води до абстиненция - физическа и психическа.

   Едновременно с отделянето на динорфин, се задейства отделянето на друг транслиращ фактор – Delta FosB, който причинява болезнена “жажда”, компулсивен стремеж към веществото или действието, предизвикало оргазмените (като такива са идентифицирани от лимбичната система) преживявания. Това обсесивно желание продължава седмици и месеци, дълго след като действието на инхибиращия ефект на динорфина е затихнал. С времето на приемане на дрогата, количеството и трябва да се увеличава, поради увеличаването на толерантността на организма към нея. Това е порочен кръг, който може да бъде прекъснат само с много смелост, решителност от страна на пациента и с помощта на опитен и отдаден на работата си терапевт. Хората, попаднали в този порочен кръг, противно на разпространеното мнение, не са слабоволеви или глупави. Не – просто действието на гореописания психо – биологичен процес е толкова мощно, че всеки позволил си да развие зависимост, неизбежно преживява силни когнитивни и афективни промени, въздействащи и на социалното му поведение. Жаждата за дрогата на емоционално ниво, причинена от телесната биохимия, е толкова силна, че зависимият е готов на всичко, за да си набави средствата, с които да се снабди с поредната доза.


Психотерапия на зависимостите

Добър подстъп към третирането на зависимостите са разнообразните когнитивни методи, психотеатърът, психодинамичният подход и др. Това са чудесни и нужни методи, но при терапията на зависимостите ако спрем само до тях, ще се провалим. Желанието за дрога (или секс или храна или алкохол или хазарт... За удобство ще говоря само за наркотичната зависимост) е толкова силно, жаждата за субстанцията, която носи блаженство или поне нормално себеусещане е толкова обсебваща, че чисто когнитивните методи сами по себе си не са достатъчни. Както и психоаналитичните и психодраматичните и т.н. и т.н. При зависимостите те са нужни като важни спомагателни, но недостатъчни сами по себе си средства.

Що се отнася до централния фокус на психотерапията, ключът за успешното преодоляване на зависимостта са емоциите и мотивацията - емоционална и когнитивна!

       Афективно Реструктуриране на Зависимостите
 

   Докато при всички други разстройства техниката на афективното (емоционално) реструктуриране  работи успредно със стандартния метод на когнитивно реструктуриране, то при зависимостите афектите (емоциите) са основна отправна точка за работа.

   При зависимостите афектите са толкова силни, че рационалната когниция буквално бива пометена и слабия и глас е само безсилен фон на мощното желание. Поради това основният акцент при терапията на зависимостите е върху емоциите.

 

Стъпка 1) Осъзнаване и идентификация с метакогнитивния психичен център (Селф, Аз, Свидетелят отвътре)

 

С помощта на техники като махамудра, водена медитация и визуализация, пациентът е воден в процеса на осъзнаване на вътрешното си психично ядро, центърът на съществото си. Този център е скалата, за която той ще се хване и изтегли от порочния кръг на зависимостта си.

 

Стъпка2) Дълбоко гмуркане (deep diving)

 

Вече здраво свързан с вътрешния си център, пациентът се „гмурка” смело в ада на зависимостта си. На практика при този етап се преживява физическата и психическа абстиненция, но при състояние на постоянна поддържана свързаност с „Аза”, с вътрешния психичен център. Тази свързаност, изразена в молитвен и медитативен стремеж и устрем, пренасочва жаждата за дрогата или действието, причиняващи зависимостта в посоката на една разширена съзнателност.

 

Стъпка 3) Обяздване на дракона

 

С помощта на водена визуализация, молитва, медитация и динамични поведенчески техники, обсесивното желание бива канализирано, присадено към висшата ни свръхсъзнателна когниция. По този начин цялата опитност на зависимост се оказва ценно гориво за разширяване на когнитивните ни възможности и разширяване на съзнанието (разбира се, далеч по-добре е това разширяване да бъде постигано по по-сигурен и здравословен начин).

Забележка: цялостният метод "Афективно реструктуриране" е описан подробно в книгата "Трансперсонална психология и психотерапия"

Важно: Терапевтът работи основно с
никотинова, алкохолна, сексуална и хазартна зависимост, докато при наркотична зависимост провежда само спомагателна психотерапия!